GreenBuilding Rating

GreenBuilding Rating

Για να βελτιώσεις τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των δομικών υλικών, πρέπει πρώτα απ΄όλα να τις μετρήσεις

Τα θέματα του σεβασμού προς το περιβάλλον, των ενεργειακών εξόδων σε συνεχή αύξηση, της διαδεδομένης πλέον συνηδητοποίησης των κλιματικών αλλαγών σε εξέλιξη και της υπερθέρμανσης του πλανήτη αύξησαν την ταχύτητα διάδοσης του GreenBuilding σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πράγματι, οι κατασκευές έχουν μεγάλη επίπτωση στο φυσικό περιβάλλον και η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων τους αποτελεί σήμερα βασική προτεραιότητα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις των κλιματικών αλλαγών.

Σήμερα η οικοδομή βρίσκεται στο επίκεντρο των προβλημάτων βιωσιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο γιατί:

 • παράγει το 40% των εκπομπών του CO2,
 • ευθύνεται για τη χρησιμοποίηση του 35% περιβαλλοντικών πηγών,
 • ευθύνεται για το 38% των απορριμμάτων,
 • έχει επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία (Σύνδρομο του Άρρωστου Κτιρίου).

Με αυτό το σκεπτικό η Kerakoll ξεκίνησε το 2000 μία προκαταρκτική μελέτη των επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην επίδραση στην υγεία των χημικών προϊόντων του οικοδομικού τομέα. Με βάση πολλαπλά συγγράμματα σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον δημιουργήθηκε το GreenBuilding Rating, η πρώτη μεθοδολογία αξιολόγησης με σκοπό να καθοδηγήσει το σχεδιασμό προϊόντων που σέβονται περισσότερο το περιβάλλον και να βοηθήσει τον καταναλωτή στην επιλογή του, πληρώνοντας ένα νομοθετικό κενό και ταξινομώντας μία σειρά περιβαλλοντικών εθελοντικών, αποσπασματικών και ατελών κατηγοριοποιήσεων.

Το GreenBuilding Rating δημιουργήθηκε για να παράσχει στην αγορά του οικοδομικού τομέα ένα εργαλείο ικανό να προσανατολίσει το σχεδιασμό και την κατασκευή κτιρίων φιλικών προς το περιβάλλον χρησιμοποιώντας “πράσινα” προϊόντα που συμβάλουν σε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον για τον άνθρωπο και τη φύση μειώνοντας τις επιπτώσεις στο περιβάλλον όταν χρησιμοποιούνται ή καταστρέφονται.

Το GreenBuilding Rating είναι το πρότυπο για τη μέτρηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των δομικών υλικών με σκοπό:

 • τη στανταρτικοποίηση μίας μετρήσιμης μεθολογίας σχετικά με αυτό που σημαίνει ότι ένα προϊόν είναι “πράσινο”,
 • τη βελτίωση των περιβαλλοντικά βιώσιμων επιδόσεων στο χρόνο,
 • την ενθάρρυνση ανάπτυξης “πράσινων” προϊόντων από τους κατασκευαστές,
 • την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με τα οφέλη του GreenBuilding,
 • τη στροφή του οικοδομικού τομέα προς τη βιωσιμότητα.

Το GreenBuilding Rating λαμβάνει υπόψη 6 μεγάλους τομείς περιβαλλοντικής σημασίας:

 • ανάκτηση και ανακύκλωση των φυσικών ορυκτών,
 • μείωση των εκπομπών του CO2 στην ατμόσφαιρα,
 • μειωμένη χρήση των βλαβερών ενώσεων υπέρ της υγείας και του περιβάλλοντος,
 • ποιότητα του αέρα των εσωτερικών χώρων,
 • καλύτερη ενεργειακή απόδοση,
 • ανακυκλωσιμότητα στο τέλος του κύκλου ζωής των υλικών.

Οι τεχνολογίες Kerakoll φιλικές του κλίματος μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ευχάριστων και υγιεινότερων χώρων όπου μπορεί κάποιος να ζει και να εργάζεται συμμετέχοντας ενεργά στη μείωση των εκπομπών του CO2 και μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα κτίρια, όπως παλιές και νέες κατασκευές, εμπορικοί χώροι, εσωτερικές και εξωτερικές κατασκευές, κατοικίες, σχολεία, δημόσια έργα και χώροι του τομέα της υγείας.

 

2008 - KERAKOLL - VAT 01174510360 - ALL RIGHTS RESERVED