Kerakoll Waarden

Waarden

De ondernemingscultuur van Kerakoll om duurzame waarden te creëren

Kerakoll is een bedrijf dat vastbesloten is om bij alles wat het bedrijf doet altijd te streven naar verbetering in de overtuiging dat alleen een bewuste ondernemingscultuur duurzame waarden kan voortbrengen..

Een bewuste ondernemingscultuur scheppen houdt bij Kerakoll in eraan werken om terug te grijpen op ervaringen en de meest invloedrijke en betekenisvolle gebeurtenissen uit het verleden en deze op de juiste waarde te schatten en tegelijkertijd de capaciteit te verwerven om zichzelf voortdurend tegen het licht te durven houden.

In business, success is not success until it's environmentally sustainable

Alleen op die manier krijgen onderzoeks- en innovatieconcepten waarde omdat deze berusten op een brede basis aan knowhow, die het bedrijf systematisch verworven en veilig gesteld heeft.

Het doel van Kerakoll is aan de eisen van de consument te beantwoorden en constant nieuwe ideeën te ontwikkelen waarmee aan de verwachtingen van de consument kan worden voldaan. Hierbij is de bedrijfscultuur, gericht op betrokkenheid van alle medewerkers van het bedrijf waarbij open wordt gestaan voor hun ideeën, van bijzonder groot belang.

Bij Kerakoll maakt juist de menselijke factor, in al zijn facetten, zoals waarden, verwachtingen, hoop, ideeën en originaliteit, het doorslaggevende verschil voor wat betreft de mate van competentie van het bedrijf.

Dit concept vormt ook de grondslag voor de ondernemingsfilosofie van Kerakoll die aangevuld wordt door 5 ondernemingswaarden die binnen het bedrijf een leef- en werkstijl vertegenwoordiger.

 

2008 - KERAKOLL - VAT 01174510360 - ALL RIGHTS RESERVED