centro studi

Congressen

Maatstaf voor de bouwplanning

Één van de kernpunten van de opleidingsactiviteiten van Kerakoll, naast technische bijeenkomsten in het land, is de congresactiviteit, een maatstaf voor hoogwaardige kwaliteit voor de bouwplanning.

Met de medewerking van een intern team dat uit hoogopgeleide vakmensen bestaat, organiseert Kerakoll congressen, bijeenkomsten en seminars met een hoog technisch en wetenschappelijk gehalte met de volgende doelstellingen:

> Bevorderen van een uitwisseling op breed vlak met Instellingen, Beroepsorganisaties, Bouwtoezichtinstanties, Brancheverenigingen en de academische wereld over bijzonder actuele onderwerpen (sociale woningbouw, energetische efficiëntie van gebouwen, duurzaam bouwen, milieubescherming)

> Ondersteunen en ontwikkelen van de technische opleiding en bijscholing van bouwplanners en vakmensen in de bouw en concreet inspelen op hun behoeften

> Dialoog aangaan met bouwplanners om in nauwe samenwerking geavanceerde technische oplossingen uit te werken.


     De congresactiviteit komt tot stand onder de auspiciën en in samenwerking met Beroepsorganisaties, Technische Hoge Scholen en Polytechnische Universiteiten, Wetenschappelijke Universiteiten en vooraanstaande instanties en instellingen (Inbar – Nationaal Instituut voor Bio-architectuur, Anab – Nationale Vereniging van Bio-ecologische Architectuur, Anit - Nationale Vereniging voor Warmte- en Geluidsisolatie).

     De onderwerpen van de bijeenkomsten varieerden van duurzame architectuur tot energiebesparing, van sociale huisvesting tot behoud en restauratie van het architectonische erfgoed, van ecologisch verantwoorde schoolgebouwen tot de veiligheid van bouwplaatsen.

      

     2008 - KERAKOLL - VAT 01174510360 - ALL RIGHTS RESERVED