Kerakoll Campus

GreenBuilding Campus

Een opleidingscentrum voor een grootschaliger “groene” cultuur in de bouw

De Campus is het meest vooraanstaande GreenBuilding opleidings- en adviescentrum op Europees niveau, dat tot doel heeft om een nieuwe en actuelere groene bouwcultuur door middel van gerichte opleidingsactiviteiten te bevorderen en te verbreiden.

De diensten die aangeboden worden zijn gericht op:

> Beroepsmatige kwalificatie. Om alle nodige kennis te verwerven om aan de door de branche gestelde eisen voor de rol van bouwplanner te kunnen voldoen.

> Seminars en productopleidingen. Om aan de specifieke eisen van de branche te voldoen en een opleiding op het hoogste niveau te garanderen. Aan het einde van elk opleidingstraject wordt een certificaat afgegeven waaruit de verworven competenties blijken.

> Individuele opleidingen. Om bij de GreenBuilding Points een gerichte opleiding specifiek voor vakmensen in de bouw te volgen of om vakbekwaam personeel op te leiden om toegevoegde waarde aan het eigen bedrijf te verlenen.

> Bijscholing. Om een actieve ondersteuning te krijgen en altijd up-to-date te zijn op het gebied van materialen en normen om met respect voor het milieu en het woonwelzijn te bouwen.

  Highlight
   

  De GreenBuilding Campus heeft een diploma uitgereikt aan 4.100 vakmensen in de bouw

  download.pdf
   
   

  2008 - KERAKOLL - VAT 01174510360 - ALL RIGHTS RESERVED