GreenBuilding Conference

GreenBuilding Conferentie

“GOED BOUWEN BIEDT VOORDELEN”
1e Nationale Conferentie over het GreenBuilding concept

Kerakoll heeft op zaterdag 20 februari 2010 in het Forum Monzani in Modena, de 1e editie van de Nationale Conferentie over het GreenBuilding concept georganiseerd met als titel “Costruire bene conviene” (Goed bouwen biedt voordelen).

Ter gelegenheid daarvan zijn vooraanstaande experts uit de wereld van de research, de bouw en het ondernemerschap de confrontatie met elkaar aangegaan op het huidige thema van nieuwe ecologisch verantwoorde bouwstijlen die georiënteerd zijn op het welzijn binnenshuis. In het nieuwe tijdperk neemt de hygiënische en sanitaire kwaliteit van de gebouwen in verhouding tot de gezondheid van de bewoners weer de centrale positie in die afgezwakt was.

Vandaag is het GreenBuilding concept meer dan ooit van essentieel belang om te proberen de klimaatverandering tegen te gaan, de CO2-uitstoot te verminderen en het lichamelijke en geestelijke welzijn van de mens te verbeteren, fundamentele voorwaarden om een nieuwe moderne duurzame sociaal-economische ontwikkeling te plannen.

Slideshow

De resultaten van het onderzoek “Italianen en de Groene Economie”

Er is ruimschoots aandacht besteed aan het onderzoek “Italianen en de Groene Economie" dat de groene oriëntatie van de Italianen bevestigd heeft waarbij nieuwe milieuverantwoorde levensstijlen naar voren zijn gekomen, die van fundamenteel belang zijn om schade aan de gezondheid van de mens te voorkomen en waarbij een grotere ontvankelijkheid aan de dag is gelegd voor het milieuthema dat bijna net zoveel zorgen baart als de angst voor werkloosheid en de crisis.

Tijdens de GreenBuilding Conferentie is ook gesproken over hoe de groene bouw een onmiddellijk en meetbaar kanaal opent voor het voeren van een beleid dat het milieu beschermt via het GreenBuilding Rating systeem: het beoordelingssysteem om de prestaties met het oog op het milieu van bouwmaterialen te meten en te verbeteren dat gebaseerd is op objectief meetbare ecologische duurzaamheidscriteria.

Dit evenement heeft het mogelijk gemaakt om voor de eerste keer een confrontatie aan te gaan op punten die zo belangrijk zijn zoals de kwaliteit van de binnenlucht en klachten die voortkomen uit het Sick Building Syndrome. Er is een wetenschappelijk onderzoek gepresenteerd over het gevaar van vervuilende stoffen in gebouwen en de voordelen die luchtdoorlatende bouwsystemen voor de gezondheid kunnen bieden.

In de moderne samenleving is "het voldoen aan de behoeften van vandaag zonder het welzijn van de toekomstige generaties in gevaar te brengen" een maatschappelijke verantwoordelijkheid van het individu, instellingen en bedrijven, wat zich vertaalt in een voordeel voor allemaal: de Samenleving, de Overheid en de Planeet. Vandaar de titel van de conferentie: “Goed bouwen biedt voordelen”.

 

2008 - KERAKOLL - VAT 01174510360 - ALL RIGHTS RESERVED