GreenLab Project

GreenLab Project

Maatstaf voor Green Technology wereldwijd

Het Kerakoll GreenLab is ook vanuit architectonisch opzicht een geavanceerd centrum, een motor voor groei en duurzame ontwikkeling waarbij natuurlijke bouwmaterialen het genererende element van duurzame architectuur en steeds intelligentere gebouwen vormen. Een bijzonder innovatief project dat een sterke impact heeft op de Europese industriële cultuur waar de werkelijke waarde van GreenBuilding tastbaar is, een gebouwicoon van duurzame architectuur.

Het bestuderen en het ontwikkelen van innovatieve oplossingen op het gebied van ecologisch verantwoorde bouw zijn de pijlers van het Kerakoll GreenLab project.  De duurzaamheidselementen van het bouwwerk zoals  biologisch klimaat en energie-efficiëntie (A-klasse gebouw) worden verenigd met de hoge kwaliteit van de binnenruimten die bestemd zijn voor de onderzoekers,  gekoppeld aan de waarnemende en relationele aspecten van de architectuur. Hierbij is gebruik gemaakt van natuurlijke, luchtdoorlatende en ecologische bouwmaterialen, rechtstreeks vervaardigd zijn door het bedrijf. Het comfort in de werkomgeving wordt gegarandeerd door de bouwtechnische maatregelen die worden gehanteerd en de materialen die worden gebruikt, waardoor het mogelijk is om het microklimaat en de zuiverheid van de binnenlucht te verbeteren. Dit is mogelijk dankzij natuurlijke ventilatie, het groensysteem en natuurlijke verlichting met geavanceerde controle- en optimaliseringsystemen, waarbij onder andere rekening gehouden wordt met de beginselen van kleurtherapie en de natuurlijke warmtebalans.

Kerakoll GreenLab, is aan het einde van het jaar 2010 niet alleen bekroond door Legambiente met de prijs Premio GreenLife Innovazione Amica dell’Ambiente, een prestigieuze nationale erkenning voor bedrijfsinnovatie  op milieugebied, maar is ook verkozen om deel te nemen aan Paviljoen Italië van de 13e Architectuur Biënnale van Venetië (augustus/november 2012) aangezien het volkomen beantwoordde aan de «logica volgens Olivetti». Hierbij gaat het om een industriecultuur die zich dienstbaar maakt aan de samenleving, met zorg en aandacht voor de werkplek, een model waaraan het evenement dat jaar zijn inspiratie ontleende.

De toegepaste oplossingen leveren duidelijke voordelen op voor wat betreft: 

Energiebesparing:

> Warmtegeïsoleerde wanden (Warmte-isolatieblok  - Biocalce® Termointonaco - Biocalce® Silicato Puro Pittura)

> Dubbel glas met luchtspouw met hoge warmte-isolatie waar speciale lamellen tussen geplaatst worden om de warmtestraling te weerkaatsen en licht in het gebouw te verspreiden.

> Dak met hoge warmte-isolatie van houtlamellen. De bedekking van het dak, volledig gerealiseerd met innovatieve technologieën van Kerakoll, heeft een opvallend “Cool Roof” effect met bijzonder goede weerkaatsing van het zonlicht en hoge warmtestraling waardoor het op natuurlijke wijze minder heet wordt in de binnenruimten.

> Fotovoltaïsch systeem
voor het beschaduwen van de gevel is een installatie met een oppervlakte van 280 m2 gerealiseerd bestaande uit 208 panelen in staat om tot 16 kW elektrische energie te produceren.

> Gebouwautomatisering sensoren voor het regelen van de lichtsterkte in de ruimten zorgen ervoor dat het daglicht aangevuld wordt door kunstlicht. De sensoren zijn in elke ruimte geplaatst. Het gebouwautomatiseringssysteem controleert en bestuurt: de klimaatregelingsinstallatie, de verlichting, het alarmsysteem, de klimaatkamers, de toegangscontrole en de besproeiingsinstallatie.

> Geothermische installatie 9 geothermische sondes op een diepte van ieder 100 meter dekken 65% van de warmtebehoefte in de winter en 50% van de warmtebehoefte in de zomer. De geothermische installatie in combinatie met de  verwarmingsinstallatie met stralingspanelen met hoge efficiëntie maakt een hoge energiebesparing mogelijk.

Milieu:

> Metalen structuur en houten dak, die aan het einde van hun levensduur recyclebaar zijn. Het gebruikte hout is gecertificeerd volgens PEFC, Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes, voor het implementeren van duurzaam bosbeheer.

> Toepassing van uitsluitend natuurlijke en luchtdoorlatende materialen met een zeer lage emissie van Kerakoll voor het realiseren van de binnen- en buitenzijde van het metselwerk – vloeren – afdichten en verlijmen van de met Trencadis vervaardigde dakbedekking.

Voor het maken hiervan is 372 ton materiaal gebruikt waarvan 127 ton gerecycled materiaal en 255 ton materiaal uit de regio. Van deze 372 ton is 314 ton aan het einde van de levensduur recyclebaar. Bovendien is er 58.695 kg producten op organische basis gebruikt die slechts 348 kg oplosmiddel bevatten (minder dan 1%).

> Natuurlijke verlichting van de ruimten en voorkoming van verblindingsverschijnselen wordt verzekerd door zenitaal licht dat door de grote schoorsteen/lichtkoepel in het midden naar binnen komt, de lichtkokers die in het dak geïnstalleerd zijn, de ramen met ingebouwde regelbare lamellen voor het binnen of buiten laten en regelen van het licht.

> Regenwateropvang van het dak door middel van een natuurlijk filtersysteem. Het opgevangen water wordt gebruikt om te besproeien en om het water dat uit de bekkens verdampt is weer aan te vullen.

> Opvang van afvalwater uit toiletten en kleedkamers. Biologische zuivering en desinfectering door middel van UV-stralen.  Hergebruik in spoelbakken. Besparing van 30% water dat in de WC’s wordt gebruikt.

> Beheer van neerslagwater dat via een natuurlijk filtersysteem gezuiverd wordt en opnieuw gebruikt wordt voor besproeien en het bijvullen van bioklimatische koelbekkens. Er worden ook innovatieve systemen gebruikt voor zuivering, verspreiding en langzame infiltratie in de grond zoals SUDS – Sustainable Urban Drainage Systems.

> Bioklimaat GreenLab is een langs de noord-zuidas georiënteerd gebouw en gaat dus open op het zuiden, om het opvangen van zonlicht te bevorderen en gaat dicht op het noorden zodat de warmteverliezen naar buiten beperkt worden.    Het inwendige en uitwendige groensysteem, de afschermingen met de glazen fotovoltaïsche panelen, de aanwezigheid van waterbekkens bevorderen de microklimaatregeling.

Gezondheid:

> Vervuilende stoffen van de binnenlucht: het merendeel van de gebruikte materialen heeft een zeer lage emissie van vluchtige organische stoffen (VOC) en garandeert daarom een gezonde werkomgeving die niet blootstaat aan het risico van het Sick Building Syndrome. In het gebouw worden de 5 belangrijkste indicatoren van de binnenluchtvervuiling direct gemonitord onder verwijzing naar het Index project van de Europese Commissie gerealiseerd in samenwerking met het Joint Research Center. De waarden liggen voortdurend ver onder de gemiddelde waarden die in de Europese gebouwen zijn gemeten.

> Allergenen, bacteriën, schimmels en zwammen: bijna alle gebruikte producten zijn als bacterie- en schimmelwerend gecertificeerd door het Franse instituut CSTB en ook dit heeft positieve effecten op het gezonde leefklimaat van de werkomgeving. Ook de controle op bacteriën en zwammen heeft resultaten opgeleverd die ver beneden de normale grenswaarden liggen.

     

    2008 - KERAKOLL - VAT 01174510360 - ALL RIGHTS RESERVED