Centri Studi Kerakoll

Centrum Szkoleniowe

Ośrodek naukowo-techniczny ukierunkowany na rozwój kultury GreenBuilding

Centrum Naukowe Kerakoll to ośrodek badawczo-techniczny, ukierunkowany na rozwój najskuteczniejszych rozwiązań budowlanych wykorzystujących filozofię GreenBuilding. Opracowywane są tam produkty nowej generacji, zapewniające jak największą zgodność z naturą oraz prowadzone są badania nad skutkami, jakie na zdrowie ludzkie wywierają zanieczyszczenia powietrza wewnątrz i Syndrom Chorego Budynku.

Highlight
 

W latach 2009-2013 Centro Studi Kerakoll zorganizowało 4.000 szkoleń, które ukończyło ponad 240.000 profesjonalistów z całej Europy

download.pdf
 

Centrum Naukowe Kerakoll zajmuje się również promocją kultury GreenBuilding, organizując kursy aktualizujące wiedzę oraz szkolenia specjalizacyjne na różnych poziomach zaawansowania teoretycznego i praktycznego. Zajęcia są organizowane w centrum szkoleniowym Kerakoll Campus oraz w siedzibach różnych instytucji, takich jak uniwersytety, izby zawodowe oraz agencje zarządzania dziedzictwem architektonicznym.

Zasoby przeznaczone na szkolenia oraz filozofię GreenBuilding, upowszechniające kulturę budowania zorientowaną na środowisko oraz poprawę zdrowia i jakości życia, stanowią 3,2% obrotów.

 

2008 - KERAKOLL - VAT 01174510360 - ALL RIGHTS RESERVED