Kerakoll Campus

GreenBuilding Campus

Centrum szkoleniowe promujące większą kulturę zielonego budowania

Campus to najważniejsze w Europie centrum szkoleniowo-doradcze działające w sektorze GreenBuilding, utworzone w celu promowania i upowszechniania – z pomocą odpowiednio przygotowanej oferty – nowej, ciągle rozwijającej się kultury zrównoważonego budownictwa.

Proponowane działania obejmują:

> Szkolenia zawodowe. Zapewniają poszerzenie wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu projektanta, tak poszukiwanego w tym sektorze.

> Sympozja i szkolenia poświęcone danym produktom. To odpowiedź na zapotrzebowania szczególnego rodzaju, zapewniająca przygotowanie zgodne z najwyższymi standardami sektora. Po zakończeniu każdego szkolenia można otrzymać certyfikat poświadczający nabyte umiejętności.

> Szkolenia ukierunkowane. Zapewniają możliwość uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w punktach GreenBuilding, skierowanych specjalnie dla pracowników budowlanych lub specjalistów, którzy w ten sposób otrzymują wartość dodaną do własnej pracy.

> Najnowsze informacje. To aktywne wsparcie i najnowsze informacje na temat materiałów i przepisów prawnych, pomagające budować z poszanowaniem środowiska oraz zgodnie z zasadami przyjemnego mieszkania.

Highlight
 
GreenBuilding Campus ukończyło ponad 4.100 wykonawców budowlanych download.pdf
 
 

2008 - KERAKOLL - VAT 01174510360 - ALL RIGHTS RESERVED