centro studi

Seminaria

Punkt odniesienia w świecie projektowania

Jednym z podstawowych założeń działalności szkoleniowej prowadzonej przez Kerakoll jest, oprócz odbywanych na miejscu spotkań natury technicznej, organizacja seminariów stojących na straży jakości w świecie projektowania.

W oparciu o wewnętrzne zasoby wysoko wykwalifikowanych specjalistów, Kerakoll organizuje seminaria, spotkania i sympozja naukowe na wysokim szczeblu techniczno-badawczym, poświęcone najróżniejszym zagadnieniom:

> nawiązanie szerokiej współpracy z instytucjami, izbami zawodowymi, agencjami zarządzania dziedzictwem architektonicznym, stowarzyszeniami działającymi w danej dziedzinie oraz ze światem akademickim w zakresie najbardziej aktualnych kwestii (mieszkania socjalne, energooszczędność budynków, proekologiczne budownictwo, poszanowanie środowiska);

> wspieranie i rozwijanie rozwoju i wiedzy technicznej projektantów i fachowców budowlanych oraz udzielanie konkretnych rozwiązań dla ich potrzeb;

> nawiązanie dialogu ze środowiskiem projektantów w celu wspólnego tworzenia najnowocześniejszych rozwiązań technicznych.

     Działalność naukowa realizowana jest pod patronatem i we współpracy ze stowarzyszeniami profesjonalistów, politechnikami, uniwersytetami i innymi prestiżowymi jednostkami i instytucjami (Inbar - Istituto Nazionale di Bioarchitettura [Krajowy Instytut Bioarchitektury], Anab - Associazione Nazionale Architettura Bioecologica [Krajowe Stowarzyszenie Architektury Bioekologicznej], Anit - Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e Acustico [Krajowe Stowarzyszenie ds. Izolacji Termicznej i Akustycznej]).

      

     2008 - KERAKOLL - VAT 01174510360 - ALL RIGHTS RESERVED