Centri Studi Kerakoll

Szkolenia i sympozja

Włącz się w nurt GreenBuilding

Razem z naszymi zawodowymi partnerami pracujemy nad organizacją jak największej liczby sympozjów i szkoleń z technik budowlanych GreenBuilding.

Szkolenia i sympozja, kierowane do pracowników budowlanych oraz projektantów, organizowane są w celu upowszechniania kultury GreenBuilding na rynku budowlanym.

Przyznawany przedsiębiorstwom certyfikat zwiększa ich konkurencyjność na rynku, ponieważ zostają one wpisane na Listę Podmiotów Stosujących Technologię GreenBuilding, promującą specjalistów i przekazywaną przez Kerakoll do GreenBuilding Point.

Zasoby przeznaczone na szkolenia oraz filozofię GreenBuilding, upowszechniające kulturę budowania zorientowaną na środowisko oraz poprawę zdrowia i jakości życia, stanowią 3,2% obrotów.

Program szkoleń
 

Sprawdź harmonogram najbliższych szkoleń.

download.pdf
 
Prośba o informacje 
 

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy napisać na adres szkolenia@kerakoll.pl wpisując swoje dane oraz jakim szkoleniem byliby Państwo zainteresowani.

 

2008 - KERAKOLL - VAT 01174510360 - ALL RIGHTS RESERVED