GreenBuilding Conference

Konferencja GreenBuilding

„DOBRZE BUDOWAĆ – TO SIĘ OPŁACA”
Pierwsza krajowa konferencja na temat technologii GreenBuilding

W sobotę, 20 lutego 2010 roku Spółka Kerakoll zorganizowała w Forum Monzani w Modenie pierwszą Krajową Konferencję na temat technologii GreenBuilding pod hasłem „Dobrze budować – to się opłaca”.

Podczas spotkania najznamienitsi przedstawiciele świata nauki, budownictwa i biznesu dyskutowali na temat nowych, proekologicznych stylów w budownictwie ukierunkowanych na zapewnienie komfortu wewnątrz pomieszczeń. Jest to temat istotny, zważywszy na kluczową rolę, jaką w nowoczesnym budownictwie odgrywa jakość higieniczno-zdrowotna budynków i jej wpływ na zdrowie ich mieszkańców – problemy, których w przeszłości nie uważano za najważniejsze.

Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek technologia GreenBuilding stanowi jeden z najważniejszych sposobów walki ze zmianami klimatycznymi, której celem jest ograniczenie emisji CO2 i polepszenie komfortu psychofizycznego ludzi, co leży u podstaw nowoczesnego planowania rozwoju społeczno-ekonomicznego.

Pokaz slajdów

Wyniki badań pod hasłem „Włosi i Zielona Ekonomia”

Wiele miejsca poświęcono badaniom pod hasłem “Włosi i Zielona Ekonomia", które potwierdziły ekologiczną świadomość mieszkańców Italii, propagujących nowy, „zielony” styl życia, jako główny sposób zapobiegania chorobom oraz zwiększenie wrażliwości na ochronę środowiska, stawiając ją na równi z takimi problemami, jak strach przed bezrobociem, czy skutki kryzysu gospodarczego.

Podczas konferencji wiele mówiono o tym, że zielone budownictwo stanowi punkt wyjścia dla bezpośrednich i wymiernych działań na rzecz ochrony środowiska poprzez stosowanie GreenBuilding Rating – systemu klasyfikacyjnego pozwalającego w sposób wymierny oceniać i ulepszać ekologiczne właściwości materiałów budowlanych w oparciu o obiektywnie wymierne kryteria oceny proekologicznej.

Spotkanie to umożliwiło po raz pierwszy wymianę poglądów w sprawach tak istotnych jak problem schorzeń wywoływanych przez Syndrom Chorego Budynku. Przedstawiono wyniki badań naukowych na temat niebezpieczeństwa, które niesie za sobą  zanieczyszczenie powietrza wewnątrz budynków oraz korzyści dla zdrowia, płynących z zastosowania w budownictwie materiałów paroprzepuszczalnych.

W nowoczesnym społeczeństwie „zaspokojenie niezbędnych potrzeb teraźniejszości bez zagrożenia dla komfortu życia przyszłych pokoleń” jest obowiązkiem społecznym każdej jednostki, instytucji i przedsiębiorstwa, przynoszącym korzyści wszystkim – ludziom, państwu i Ziemi. Dlatego też, jak głosi tytuł konferencji: „Budować dobrze – to się opłaca”.

 

2008 - KERAKOLL - VAT 01174510360 - ALL RIGHTS RESERVED