Kerakoll Ricerca e innovazione

Podstawy GreenBuilding

Dzisiaj coraz częściej słyszy się o koncepcji GreenBuilding w odniesieniu do budynków zaprojektowanych i wybudowanych w sposób efektywny i z poszanowaniem środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia jego mieszkańców.

Takie tematy jak ochrona środowiska naturalnego, zmiany klimatyczne, kurczenie się zasobów nieodnawialnych i zapotrzebowanie na energię, stały się głównymi tematami zarówno w skali międzynarodowej, jak i w życiu codziennym ludzi , którzy coraz bardziej doceniają miejsca pracy i zamieszkania będące wzorem rozwiązań proekologicznych, komfortu i energooszczędności.

Zapewnienie najwyższej ekologicznej jakości budynków, a co za tym idzie – zapewnienie zdrowia ich mieszkańcom

Oto podstawa filozofii Greenbuilding Kerakoll. Jakość powietrza we wnętrzu budynku, wysokie standardy energetyczno-środowiskowe, zdrowe i pozostające w równowadze z naturą wnętrza pomieszczeń, stanowią niezbędne warunki, zapewniające nam dobre samopoczucie w naszych domach.

Dlatego też technologia GreenBuilding jest przejawem trendu, który zdecydowanie ogranicza negatywne oddziaływanie na ekosystem, zwiększając poczucie komfortu psychofizycznego mieszkańców budynków.

 

2008 - KERAKOLL - VAT 01174510360 - ALL RIGHTS RESERVED