Sostenibilità ambientale Kerakoll

GreenLab

Miejsce przeznaczone do badań i rozwoju technologicznego w dziedzinie naturalnych materiałów budowlanych

Wybudowany zgodnie z wizją innowacyjnej grupy, zrównoważonego rozwoju i doskonałości architektonicznej, Kerakoll GreenLab jest doskonałą syntezą awangardowej technologii i zrównoważonych materiałów, miejscem poznawania i wiedzy naukowej.

Inwestując około 15 mln euro Kerakoll zrealizował w Sassuolo pierwszy budynek w sektorze usług we Włoszech, zaprojektowany i zbudowany w całości przy pomocy zrównoważonych rozwiązań. Obiekt jest nowatorski, wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt,  położony na obszarze o powierzchni 7000 metrów kwadratowych, gdzie pracuje 87 inżynierów z dziedziny bio budownictwa podzielonych pomiędzy badaniami medyczno-naukowymi, rozwoju technologicznego i kontroli jakości "

Kerakoll GreenLab centralizuje wszystkie działania "R & D" grupy z naciskiem na zielone technologie. Łączy 9 zaawansowanych laboratoriów przeznaczonych do badań nad rozwojem Green Technology. Sześć podstawowych strategicznych kwestii badanych i zgłębianych poprzez działalność Kerakoll GreenLab:

 • produkty o niskim wpływie na środowisko mające na celu zmniejszenie wpływu CO2
 • badanie zanieczyszczeń wewnętrznych, rozwój naturalnych materiałów alternatyw do betonu i obliczanie wskaźnika przepuszczalności
 • badania emisji lotnych związków organicznych
 • rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa sejsmicznego
 • rozwój rozwiązań do izolacji termicznej i efektywności energetycznej
 • laboratorium akustyczne do analizy nowatorskich technologii


W budynku znajduje się ponad 1000 nowoczesnych urządzeń z paroma znakomitościami takimi jak laboratorium Badań nad emisją VOC, pomieszczenia VOC parametryzowane wewnątrz JRC i KlimaRoom; jedyny we Włoszech sprzęt pomiarowy zaprojektowany i zbudowany aby określać metodą empiryczną przenikalność cieplną ścian w skali rzeczywistej i wydawać raporty z badań oporu cieplnego. Izolacja cieplna jest głównym tematem badań Kerakoll. Niewiele osób wie, że budownictwo znajduje się w centrum problemów zrównoważonego rozwoju.Tylko sektor budowlanictwa mieszkalnego i komercyjnyjnego jest odpowiedzialny za 40% emisji CO2, to więcej niż w sektorze transportu. Jest więc oczywiste, że jasna polityka efektywności energetycznej w sektorze budowlanym, tak w nowych jak i przy renowacji, przyczyniłaby się do oczywistych korzyści zarówno dla środowiska jak i dla naszego portfela. W związku z tym, we współpracy z Wydziałem Inżynierii Uniwersytetu w Modenie i Reggio Emilia, Kerakoll zaprojektował, opracował i zbudował  pierwszą komorę klimatyczną w Europie, KlimaRoom, będącą w stanie zmierzyć rzeczywistą wydajność energetyczną odpowiednio zaizolowanej ściany. Prawdziwa doskonałość, wewnątrz GreenLab.

GreenLab w liczbach:

 • powierzchnia 7.000 m2

 • kubatura 15.762 m3 

 • maksymalna wysokość konstrukcji 23,75 m

 • 87 naukowców biobudownictwa

 • 9 laboratoriów

 • 15.000.000 € inwestycji

 

2008 - KERAKOLL - VAT 01174510360 - ALL RIGHTS RESERVED