GreenLab Project

GreenLab Project

Punkt odniesienia dla Green Technology na świecie

Kerakoll GreenLab jest również wiodącym ośrodkiem z architektonicznego punktu widzenia, motorem wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju, gdzie naturalne materiały budowlane stanowią element generowania zrównoważonej architektury i coraz bardziej inteligentnych budynków. Bardzo nowatorski projekt o silnym wpływie na europejską kulturę przemysłową, gdzie można dotknąć ręką prawdziwą wartość GreenBuilding, budynku – ikony  zrównoważonej architektury.

Badania i rozwój innowacyjnych rozwiązań w zakresie zielonego budownictwa są podstawą projektu GreenLab Kerakoll, który łączy w sobie elementy trwałości konstrukcji w zakresie efektywności energetycznej i bioklimatycznej (budynek klasy A), wysoka jakość pomieszczeń wewnętrznych w służbie naukowców powiązana z aspektami postrzegania architektury. Projekt obejmował także zastosowanie naturalnych materiałów budowlanych, oddychających i przyjaznych dla środowiska pochodzących bezpośrednio od firmy. Komfort środowiska pracy gwarantuje wybór konstrukcji i materiałów, może on poprawić mikroklimat i zdrowe powietrze "indoor”, z racji naturalnej wentylacji i systemu zieleni, poprzez zapewnienie naturalnego oświetlenia poprzez systemy kontroli i zaawansowanej optymalizacji, także biorąc pod uwagę zasady terapii kolorami i naturalnej równowagi termicznej.

Kerakoll GreenLab, został uhonorowany pod koniec 2010 r. przez Legambiente nagrodą GreenLife Innovazione Amica dell’Ambiente [Innowacja Przyjaciółką Środowiska], prestiżowym wyróżnieniem krajowym, skierowanym do przedsiębiorstw innowacyjnych w dziedzinie środowiska, a także wybrany, jako uczestnik Włoskiego Pawilonu na 13 Biennale Architektury w Wenecji (Sierpień/Listopad. 2012), ponieważ w pełni działa zgodnie z logiką A. Olivettiego, wyrażającej się w trosce i uwadze wobec środowiska pracy, która stanowiła inspirację tegorocznej wystawy .

Przyjęte rozwiązania przynoszą oczywiste zyski pod względem

Oszczędności Energii:

> Ocieplone ściany (bloczki termiczne - Biocalce® Termointonaco - Biocalce® Silicato Puro Pittura)

> Szyby komorowe o wysokim stopniu izolacji termicznej ze specjalnymi listwami odbijającymi promieniowanie cieplne oraz rozprzestrzeniającymi światło wewnątrz budynku.

> Dach o podwyższonej izolacji z drewna lamelowego. Wykończenie dachu w całości zostało wykonane przy użyciu innowacyjnych technologii Kerakoll z efektem “Cool Roof” odbijającym promienie słoneczne i bardzo wysoką emisyjnością termiczną, które gwarantują mniejsze nagrzanie pomieszczeń.

> System Fotowoltaiczny wbudowany w fasadę, został zrealizowany jako instalacja składająca się z 208 paneli na powierzchni 280 m2 , z możliwością wytwarzania aż do 16 kW energii elektrycznej.

> Building Automation czujniki kontroli oświetlenia w pomieszczeniach, łączą sztuczne światło z naturalnym; czujniki obecności osób rozmieszczone są w całym budynku. System Buiding Automation kontroluje i steruje: Instalacją Klimatyzacyjną, Oświetleniem, Systemem Alarmu, Komorą Klimatyczną, Kontrolą Dostępu, Systemem Nawadniania.

> Geotermia 9, sondy geotermalne na głębokości 100 metrów każda, uzupełniają 65% zapotrzebowania na energię termiczną w zimie i 50% w lecie. Instalację geotermalną połączono z instalacją Paneli Grzewczych o dużej wydajności, pozwalającą na znaczne oszczędności energii.

Środowisko:

> Konstrukcja z metalu z drewnianym dachem, do którego wykorzystano drewno nadające się do recyklingu. Drewno użyte posiada certyfikat PEFC, Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes, odnoszący się do wprowadzania zrównoważonej gospodarki leśnej.

> Zastosowano wyłącznie materiały Kerakoll, naturalne, oddychające o bardzo niskiej emisyjności do wykonywania prac murarskich na zewnątrz i wewnątrz – Podłogi - Uszczelnienia i klejenie wykończenia dachu mozaiką Trencadis.

Do wykonania tych elementów zużyto 372 tony materiałów, z których 127 ton materiałów z recyklingu, 255 ton materiałów pochodzenia regionalnego. Z tych 372 ton 314 nadaje się do ponownego recyklingu. Ponadto zużyto 58.695 kg produktów na bazie organicznej, które zawierały jedynie 348 kg rozpuszczalnika (mniej niż 1%).


> Naturalne oświetlenie pomieszczeń i zapobieganie zjawiskom oślepiania, zapewnione zostało przez światło zenitalne pochodzące z wielkiego, centralnego komina-świetlika, z dachowych pasm światła, z okien dachowych z regulowanymi listewkami, służącymi do doprowadzania i sterowania światłem.

> Odzyskiwanie deszczówki z dachu za pomocą naturalnego systemu filtracji. Odzyskana woda wykorzystywana jest do podlewania oraz do uzupełniania wyparowanej wody w zbiornikach.

> Odzyskiwanie szarej wody z toalet i przebieralni. Biologiczne oczyszczanie i dezynfekcja z wykorzystaniem promieni UV. Uzupełnienie rezerwuarów. Oszczędność 30% wody zużytej w WC.

> Wody opadowe, oczyszczone przez naturalne systemy filtracyjne, są zbierane i wykorzystywane do nawadniania i orzeźwiania Bioklimatu. Wykorzystywane są także innowacyjne systemy oczyszczania, zatrzymania i powolnego odprowadzania do gruntu, typu SUDS – Sustainable Urban Drainage Systems.

> Bioklimatyzacja posadowiony wzdłużnie na osi północ-południe, GreenLab otwarty jest na południe, co sprzyja przechwytywaniu promieni słonecznych a zamyka się na północ, w celu redukcji strat. Układ zieleni, osłon w szklanych panelach fotowoltaicznych oraz usytuowanie zbiorników wodnych przed frontonem głównym wspomagają kontrolę mikroklimatyczną budynku. 

Zdrowie:

> Substancje zanieczyszczające INDOOR, większość użytych materiałów ma bardzo niskie emisje lotnych związków organicznych (VOC) i zapewniają zdrowe środowisko pracy bez ryzyka syndromu chorego budynku. W środku budynku monitorowanych jest na bieżąco 5 głównych wskaźników zanieczyszczenia indoor, odwołując się do projektu Index Komisji Europejskiej prowadzonego we współpracy z Joint Researche Center, wskaźniki te stale są znacząco poniżej średnich wartości odnotowywanych w europejskich budynkach.

> Alergeny, bakterie, pleśnie i grzyby, prawie wszystkie wykorzystane produkty są bakteriostatyczne i grzybostatyczne i posiadają certyfikat francuskiej instytucji CSTB, również one wpływają pozytywnie na zdrowe środowisko pracy. Prowadzony jest także monitoring bakterii i grzybów z wynikami znacznie poniżej poziomów określonych w normach.

     

    2008 - KERAKOLL - VAT 01174510360 - ALL RIGHTS RESERVED