Partnership

Współpraca ze światem nauki

Partner włoskiego i międzynarodowego świata akademickiego

W ramach rozwoju i rozpowszechniania nowej i zawsze aktualizowanej „kultury budownictwa green”, Kerakoll utrzymuje bezpośrednie kontakty z włoskim i międzynarodowym światem akademickim.

Celem tych działań jest prowadzenie, wraz ze światem uniwersyteckim i z głównymi międzynarodowymi ośrodkami naukowymi, projektów badawczych ukierunkowanych na wynalezienie systemów budowlanych przyszłości. Całe to zaangażowanie przybiera postać wspólnych działań ułatwiających konsolidację firmowego know-how, z możliwościami oferowanymi przez świat akademicki.

Pracownicy naukowi Kerakoll są również aktywni na polu międzynarodowym, pracują w doskonale wyposażonych laboratoriach i biorą udział w projektach oraz należą do zespołów badawczych pracujących nad bardzo nowatorskimi pomysłami, w szczególności związanymi z rozwojem systemów szanujących środowisko i zdrowie ludzkie. Są to, między innymi:

  • współpraca z Joint Research Center European Commission Ispra, Instytucją Badawczą Komisji Europejskiej, w zakresie badań naukowych dotyczących zanieczyszczeń wewnątrz pomieszczeń (tzw. indor pollution);
  • badania prowadzone wraz z CATAS, największym włoskim instytutem badawczo-rozwojowym i laboratorium do testów dla sektora drewno-wyposażenie wnętrz;
  • współpraca z niemiecką instytucją Eurofins, w zakresie badań nad redukcją emisji lotnych związków organicznych;
  • badania prowadzone wraz z Politechniką w Mediolanie, w zakresie dodatków pucolanowych;
  • nawiązanie partnerstwa z agencją CasaClima i z GreenBuilding Council Italia, stowarzyszeniem, które rozpowszechniło we Włoszech standard LEED – uznawany powszechnie certyfikat dla budynków zaprojektowanych, zbudowanych i skutecznie zarządzanych z poszanowaniem środowiska.
 

2008 - KERAKOLL - VAT 01174510360 - ALL RIGHTS RESERVED