mission

Green Club

Green Club. Przyszłość Twojej firmy

Green Club jest profesjonalnym laboratorium firmy Kerakoll, w którym profesjonalni wykonawcy szkolą się i podnoszą kwalifikacje w zakresie technik budowlanych GreenBuilding. Szkolenia i sympozja są organizowane na różnych poziomach specjalizacji, dzięki czemu uczestnicy poszerzają niezbędną wiedzę i zdobywają przygotowanie na najwyższym poziomie w tym sektorze.

Po zakończeniu szkolenia można złożyć egzamin teoretyczny i praktyczny, potwierdzający nabyte umiejętności zawodowe.

Przedsiębiorstwa posiadające certyfikat Green Club są wpisane na Listę Podmiotów Stosujących Technologię GreenBuilding, przekazywaną przez Kerakoll do GreenBuilding Point. Są to podmioty wyspecjalizowane w realizacji budynków o niskim oddziaływaniu na środowisko, zgodnym z najnowszymi trendami na rynku.

 

2008 - KERAKOLL - VAT 01174510360 - ALL RIGHTS RESERVED