Le nostre persone

Nasi pracownicy

Czym jest praca w Kerakoll

Kerakoll ceni kapitał intelektualny, kluczowy element stanowiący o wyjątkowości i o konkurencyjności.

Talent, nowatorstwo i pasja prowadzą do sukcesu nie tylko poszczególne osoby, ale i całą firmę, zapewniając jej wzrost i rozwój.
W Kerakoll postępujemy według zdecydowanych zasad, znajdujących odbicie w życiu codziennym, w interesach oraz w wyczuciu potrzeb konsumentów. Zasady te to nasze dziedzictwo kulturowe i doświadczenie. To prawdziwa gwarancja, prawdziwa korzyść, jaką oferuje Kerakoll.

Dlatego też starannie dobieramy pracowników, oczekując od nich poszanowania misji i wartości spółki. Jeżeli brak wspólnych celów, drogi po prostu się rozchodzą.

Zasoby ludzkie Kerakoll to strategiczny czynnik sukcesu: to szybcy, młodzi, elastyczni, odważni i współpracujący ze sobą ludzie 

Całe te zasoby wiedzy oraz kapitał intelektualny zyskują dzięki polityce hołdującej merytokracji, stawiającej na indywidualne predyspozycje osób zajmujących odpowiedzialne stanowiska.

Przemyślana polityka edukacji zawodowej pracowników umożliwia ponadto kształcenie we własnym zakresie kadry kierowniczej piastującej wysokie stanowiska, co tworzy jednolitą tożsamość firmy i pozwala pracownikom odczuwać przynależność do wspólnoty korporacyjnej.

 

2008 - KERAKOLL - VAT 01174510360 - ALL RIGHTS RESERVED