GreenBuilding Rating

GreenBuilding Rating

Aby poprawić jakość środowiskową naszych produktów, musimy najpierw ją zmierzyć

Tematy związane z ochroną środowiska, ciągle rosnące koszty energii oraz powszechna świadomość zachodzących zmian klimatycznych i globalnego ocieplenia, przyspieszyły rozwój technologii GreenBuilding na poziomie światowym.

Budynki, bowiem wywierają silny wpływ na środowisko naturalne i jeżeli chcemy stawić czoła wyzwaniom stawianym przez zmiany klimatyczne, priorytetem jest dziś poprawa ich właściwości ekologicznych.

Dziś budownictwo znajduje się w centrum światowego zainteresowania w kontekście zagadnień związanych z ekologią, ponieważ:

 • produkuje 40% emitowanego CO2;
 • zużywa 35% zasobów środowiska naturalnego;
 • odpowiada za produkcję 38% odpadów;
 • wywiera wpływ na zdrowie ludzkie (Syndrom Chorego Budynku).


Pragnąc zmierzyć się z tym problemem, firma Kerakoll rozpoczęła w roku 2000 wstępne badanie wpływu produktów chemii budowlanej na środowisko naturalne. Po zapoznaniu się z obszerną literaturą na temat ich wpływu na zdrowie i środowisko, firma Kerakoll opracowała po raz pierwszy naukową metodologię pozwalającą dokonywać rzeczywistych pomiarów właściwości ekologicznych materiałów budowlanych: klasyfikację GreenBuilding Rating. Pozwala ona na rozwój materiałów o coraz lepszych właściwościach środowiskowych, pomaga Klientom na lepszy wybór oraz wypełnia lukę w zakresie rozwiązań normatywnych.

Klasyfikacja GreenBuilding Rating została opracowana w celu dostarczenia rynkowi budowlanemu instrumentu, pozwalającego na ukierunkowanie projektowania i realizacji budowy budynków ekologicznych, poprzez zastosowanie produktów „zielonych”, tworzących zdrowe i bezpieczne dla człowieka i natury środowisko, przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnych oddziaływań na środowisko podczas ich użytkowania lub wyburzania.

GreenBuilding Rating to system oceny właściwości ekologicznych materiałów budowlanych, przeprowadzanej w celu:

 • normalizacji metod pomiarowych, przy pomocy których dany produkt jest zaliczany do kategorii „zielony”;
 • ulepszania z czasem właściwości ekologicznych;
 • zachęcania producentów do wytwarzania produktów zielonych;
 • uświadomienia opinii publicznej korzyści płynących z filozofii GreenBuilding;
 • skierowania sektora budowlanego w stronę jakości ekologicznej.

GreenBuilding Rating uwzględnia 6 szerokich aspektów wpływających na środowisko:

 • odzyskiwanie i recykling minerałów naturalnych;
 • obniżenie emisji CO2 do powietrza;
 • zmniejszone zużycie substancji szkodliwych dla zdrowia i dla środowiska;
 • jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń;
 • zwiększenie efektywności energetycznej;
 • możliwość recyklingu po zakończeniu okresu użytkowania.

Przyjazne dla klimatu technologie Kerakoll mogą przyczyniać się do tworzenia przyjemnych i zdrowszych wnętrz, zarówno mieszkalnych, jak i przeznaczonych do pracy, pomagają aktywnie w obniżaniu poziomu emisji CO2 i można je stosować we wszystkich budynkach, nowych oraz już istniejących, w obiektach handlowych, w konstrukcjach stawianych we wnętrzach oraz na zewnątrz, w budynkach mieszkalnych, w infrastrukturze oraz w sektorze medycznym.

 

2008 - KERAKOLL - VAT 01174510360 - ALL RIGHTS RESERVED