mission

Misja & Wizja

Promować Greenbuilding – nową filozofię budownictwa przyjaznego dla środowiska, którego celem jest poprawa jakości życia oraz zdrowia człowieka

Tworzymy, projektujemy i wdrażamy innowacyjne rozwiązania przyjazne dla środowiska i nastawione na polepszenie warunków zdrowotnych oraz jakości życia dzięki zastosowaniu ekologicznych materiałów budowlanych, charakteryzujących się naturalną paroprzepuszczalnością, aby zapobiegać schorzeniom, których przyczyną jest zanieczyszczenie powietrza we wnętrzach mieszkalnych.

Naszą wizją jest promowanie i utożsamianie się z nową, proekologiczną filozofią budownictwa, mająca na celu zapewnienie ludziom jak najlepszych warunków życia i mieszkania w budynkach o najwyższych standardach jakości.

 

2008 - KERAKOLL - VAT 01174510360 - ALL RIGHTS RESERVED