Kerakoll Nel mondo

Na świecie

Wyjątkowość produktu made in Italy na świecie

W ciągu czterdziestu lat swojej działalności, Kerakoll przeżył rozwój umożliwiający przekształcenie się z wiodącego we Włoszech przedsiębiorstwa, we włoskie przedsiębiorstwo o silnej pozycji w Europie, a następnie w europejską grupę z włoskim duchem, zdobywającą światowe rynki.

Proces umiędzynaradawiania oraz podejście worldwide nie spowodowały utraty tożsamości Kerakoll: nie zmienił on swojego systemu wartości, który wyniósł go, dzięki ponad 1.700 w 100% ekologicznym podmiotom referencyjnym na 1 miejsce w kategorii rozwiązań dla technologii GreenBuilding na świecie.

Innowacja, poszanowanie dla środowiska, dbałość o zdrowie i dobre samopoczucie mieszkańców, prostota i naturalność – oto wartości wyróżniające Kerakoll.

Międzynarodowy charakter przedsiębiorstwa jest ewidentny również pod względem doskonalenia kadry kierowniczej

Większość managerów na rynkach światowych wybieranych jest lokalnie. W dniu dzisiejszym, na czele filii uruchomionych w USA, Indiach, Anglii, Portugalii i w Polsce, stoją kierownicy wywodzący się z rodzimej strefy geograficznej. Dzięki intensywnej polityce inwestycyjnej – na świecie działa już 12 siedzib – Grupa nieprzerwanie się umacnia i konsoliduje swoją pozycję, starając się być zawsze blisko swoich rynków.

Podczas wieloletniej działalności Kerakoll zapewnił sobie konkurencyjną pozycję na głównych rynkach, umiejętnie kontynuując podnoszenie poziomu oferowanych klientom usług i zapewniając lokalnym rynkom natychmiastową dostępność pełnej gamy swoich produktów.

W 2009 roku poczynione ponadto zostały poważne inwestycje mające na celu polepszenie usług serwisowych: pozwoliły one na standaryzację operacji udzielania pomocy technicznej przez wykwalifikowanego specjalistę Kerakoll Worldwide Global Service bezpośrednio na terenie budowy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.

Kerakoll Worldwide Global Service

400 Konsultantów GreenBuilding
Wysoce profesjonalny personel stale podnoszący swoje kwalifikacje
Serwis Techniczny na Budowie
Konsultacje techniczne bezpośrednio na terenie budowy
Usługi Doradztwa Technicznego
Call Center składający się z 40 techników gwarantujący bezpośrednią konsultację
Serwis Doradczy On-Line
Web Assistance 24 godziny na dobę
Ekskluzywny Serwis Na Budowie
Wizyta technika w ciągu 24 godzin od zgłoszenia

 

2008 - KERAKOLL - VAT 01174510360 - ALL RIGHTS RESERVED