Responsabilità Sociale

Odpowiedzialność Społeczna

Zintegrowana polityka jakości, zapewnienia komfortu i ochrony środowiska

Jakość to nasza nagroda, zaangażowanie społeczne i dbałość o zdrowie ludzi to nasze wytyczne, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój są naszym żywiołem.

Podstawą filozofii GreenBuilding, którą kieruje się w swej działalności firma Kerakoll, jest zapewnienie najwyższej ekologicznej jakości budynków mieszkalnych przy wykorzystaniu zachowań właściwych dla zrównoważonego rozwoju, a co za tym idzie – zapewnienie zdrowia ich mieszkańcom. Jakość powietrza we wnętrzu budynku, wysokie standardy energetyczno-środowiskowe, zdrowe i pozostające w równowadze z naturą wnętrza pomieszczeń, stanowią niezbędne warunki zapewniające dobre samopoczucie w naszych domach. Przedmiotem szczególnego zaangażowania firmy Kerakoll, jest połączenie wielorakich aspektów GreenBuilding z codziennym życiem posiadającego coraz większą świadomość i wrażliwość ekologiczną człowieka.

Uważamy, że:

celem, który należy osiągnąć jest ukierunkowanie technologii na zrównoważony rozwój oraz wypracowanie spójnego modelu ewolucji firmy. Prawdziwą zaś wartością przedsiębiorstwa jest umiejętność realizowania łączących w sobie znikomy wpływ na środowisko naturalne z innowacyjnością technologiczną.

Zaangażowanie firmy Kerakoll widoczne jest w życiu codziennym, w biznesie, w jej wrażliwości na potrzeby konsumentów i staraniach, zmierzających do zaspokajania ich dziś, nie zapominając jednakowoż o wymaganiach przyszłych pokoleń. Stanowi to nie tylko misję ekonomiczną, lecz także jest przedmiotem odpowiedzialności społecznej, która łączy i jest ideą przewodnią dla wszystkich ludzi, tworzących naszą firmę.

Dlatego właśnie w Kerakoll w sposób naturalny łączymy biznes z odpowiedzialnością społeczną, rozumianą jako podniesienie standardów życia jednostki i środowiska.

 

2008 - KERAKOLL - VAT 01174510360 - ALL RIGHTS RESERVED