Kerakoll Awards

Prymaty Grupy

Kerakoll na pierwszych miejscach w kategorii konkurencyjności

Pierwszeństwo pod względem znaczenia pracowników, gotowości do wprowadzania innowacji, powodzenia produktów oraz poziomu usług.

Uznanie przez klientów za partnera, oznacza dla Kerakoll zapewnianie najwyższego standardu jakości produktów i usług oraz dbałość o detale, niezawodność, efektywność i wizerunek.

Filozofia ta wyniosła Kerakoll na szczytowe pozycje w rankingu konkurencyjności i jakości strategii „made in Italy”, stanowiącym ekskluzywne wyróżnienie przyznawane tylko nielicznej grupie przedsiębiorstw nieprzerwanie tworzących wartość.

World Entrepeneur of the year Photogallery

      2014

Prezydent Republiki Włoskiej przyznał Kerakoll prestiżową nagrodę Premio Leonardo Qualità Italia 2013, najważniejszą nagrodę dla firmy, która wyróżnia się swoją innowacyjnością, jakością produktów i silną perspektywą międzynarodową.

“Jesteśmy bardzo dumni z tego, że zostaliśmy nominowani przez Prezydenta Napolitano jako Ambasadorzy wizerunku Włoch, za kluczowy wkład jaki włożyła nasza firma przyczyniając siędo sukcesu Made in Italy na świecie.” Gian Luca Sghedoni, Prezes Kerakoll.

      2012

Włosi nagradzają Kerakoll jako jedną z najbardziej „zielonych” firm. Firmie przyznano Nagrodę Natura 2012 w kategorii Budownictwo” za GreenBuilding Rating.

      2011

Kerakoll otrzymuje Nagrodę Zrównoważonego Rozwoju, przyznaną przez Fundację Zrównoważonego Rozwoju przy udziale Prezydenta Republiki Włoskiej. Nagroda została przyznana firmom, które wytwarzają swoje dobra dbając o środowisko naturalne, przekazują innowacyjne treści oraz mają pozytywny wpływ na gospodarkę i na zatrudnienie.

Kerakoll otrzymał prestiżową nagrodę TTA Awards za najlepszą inicjatywę w zakresie środowiska. Brytyjskie stowarzyszenie TTA przyznało Kerakoll nagrodę Tile Awards 2011 w kategorii Środowisko za GreenBuilding Rating i innowacyjne produkty Eco jako najlepsze inicjatywy środowiskowe w branży budowlanej.

      2010

Firma Kerakoll została nagrodzona przez włoska organizację ekologiczną Legambiente nagrodą Green Life 2010 w kategorii Abitare Sostenibile [mieszkać w budownictwie zrównoważonym]. Nagroda ta, będąca inicjatywą podjęta w ramach Kampanii SEE (Sustainable Energy Europe), stanowi wyraz najwyższego krajowego uznania w dziedzinie ochrony środowiska i przyznawana jest za osiągnięcia w zakresie innowacyjności i zrównoważonego rozwoju wyróżniające się oryginalnością i perspektywami rozwoju.

      2009

Kerakoll została wyróżniona przez Great Place to Work Institute jako jedna ze 100 firm, w których najlepiej się pracuje.

Pod koniec maja w Monte Carlo, z okazji World Entrepreneur Of The Year Award, Gian Luca Sghedoni – Pełnomocnik Zarządu Kerakoll, otrzymał nagrodę dla Najlepszego Włoskiego Przedsiębiorcy na Świecie.

      2008

Gian Luca Sghedoni – Pełnomocnik Zarządu Kerakoll został krajowym laureatem nagrody Przedsiębiorcy Roku 2008, przyznanej mu „za to, że potrafił zapewnić firmie Kerakoll najpierw pozycję lidera we Włoszech, następnie umocnić ją na rynkach europejskich, by w końcu przekształcić ją w Europejską Grupę z włoską duszą, zdobywającą rynki całego świata”.

      2007

Firma Karakoll została nagrodzona przez Osservatorio Competitività 2007 [Obserwatorum Konkurencyjności], które po analizie bilansu i obrotów 1.700 wiodących przedsiębiorstw włoskich na podstawie danych Mediobanca:

zakwalifikowała ją na 1 miejscu w sektorze pod względem konkurencyjności i jakości strategii, oraz na 6 miejscu w kategorii stabilności przedsiębiorstwa.

W listopadzie 2007 roku, w konkursie organizowanym przez amerykańską spółkę Ernst & Young, Kerakoll otrzymał nagrodę „Przedsiębiorcy Roku 2007”. Pełnomocnik Zarządu, Gian Luca Sghedoni, triumfował w kategorii Innovation, uzyskując nagrodę za: „niesłabnące zaangażowanie w opracowywanie innowacyjnych produktów oraz wybitny wkład w rozwój badań naukowych, który przekłada się na kolejne, coraz bardziej zaawansowane standardy efektywności, przynoszące korzyści konkurencyjne umożliwiające nieustanny rozwój”.

      2006

W rankingu Obserwatorium Konkurencyjności za rok 2006 Kerakoll zajmuje 12 miejsce w klasyfikacji ogólnej, 1 miejsce pod względem jakości strategii w kategorii przedsiębiorstw działających w sektorze i 3 miejsce w kategorii stabilności, utrzymując w ciągu ostatnich trzech lat czołowe lokaty.

      2005

Kerakoll, jako jedyne przedsiębiorstwo tego sektora, lokuje się na 8 pozycji notowań Obserwatorium Konkurencyjności za rok 2005.

      2004

Kerakoll plasuje się na 21 miejscu notowań Obserwatorium Konkurencyjności 2004.

      2003

Kerakoll zajmuje 2 miejsce w rankingu Mediobanca najbardziej dynamicznych przedsiębiorstw „made in Italy” (+38%) pod względem badań, innowacji, marketingu i międzynarodowej ekspansji.

 

2008 - KERAKOLL - VAT 01174510360 - ALL RIGHTS RESERVED