Kerakoll I nostri valori

Wartości

Kultura przedsiębiorczości. Kerakoll, jako czynnik rozwoju i zwiekszania jego wartości w czasie

Kerakoll dąży z determinacją do udoskonalania wszystkiego, co robi, w przekonaniu, że tylko poprzez budowanie kultury przedsiębiorstwa można stworzyć trwałą wartość.

Kształtowanie kultury przedsiębiorstwa oznacza dla Kerakoll pracę nad odzyskaniem i nadaniem nowej wartości doświadczeniom oraz najbardziej żywotnym i istotnym kwestiom zaistniałym w przeszłości, przy równoczesnej umiejętności krytycznej samoobserwacji.

In business, success is not success until it's environmentally sustainable

Tylko w ten sposób pojęcia badania i innowacji nabierają znaczenia i stają się przekonujące, ze względu na waloryzację, ochronę i pełne przyswojenie sobie dziedzictwa pamięci przedsiębiorstwa.

Celem działalności Kerakoll jest zaspakajanie potrzeb swoich konsumentów oraz nieustanne rozwijanie nowych koncepcji umożliwiających wychodzenie naprzeciw ich oczekiwaniom, kultywując kulturę otwartości na propozycje wszystkich swoich współpracowników.

W Kerakoll to właśnie czynnik ludzki jest elementem znamionującym kompetencje przedsiębiorstwa, ze wszystkim co się z tym wiąże pod względem wartości, oczekiwań, nadziei, pomysłów i oryginalności.

Pojęcie to leży u podstaw filozofii przedsiębiorczej Kerakoll, wraz z pięcioma wartościami wyznawanymi przez przedsiębiorstwo, określającymi sposób bycia i pracy.

 

2008 - KERAKOLL - VAT 01174510360 - ALL RIGHTS RESERVED